Friday, 21 January 2022, 14:17 PM (GMT+7)
Long Xuyen City 31.11°C

Nguyen Van Hoa

PhD.

Nguyen Van Hoa

Scientific papers

 • 1

  Giải pháp lưu trữ bệnh án điện tử bằng công nghệ Blockchain (The storage solution of electronic medical record with blockchain technology)

  2021 - Bài báo đăng trên Tạp chí khoa học Quốc tế của Trường đại học An Giang

  Authors: MSc. Nguyen Hoang Tung, PhD. Nguyen Van Hoa, MSc. Le Hoang Anh, MSc. Truong Minh Tuyen, PhD. Huynh Phuoc Hai; Journal: Tạp chí khoa học Quốc tế của Trường đại học An Giang; No./ISSN/ISBN: 0866-8086.

 • 2

  Xây dựng cơ chế bảo mật Web service cho hệ thống dữ liệu ngành giáo dục (Implementing Web service security policies for education database system)

  2019 - Bài báo đăng trên Tạp chí khoa học Quốc tế của Trường đại học An Giang

  Authors: PhD. Nguyen Van Hoa, MSc. Nguyen Hoang Tung; Journal: Tạp chí khoa học Quốc tế của Trường đại học An Giang; No./ISSN/ISBN: 0866-8086; Pages: 74 – 81.

 • 3

  Giải pháp quản lý tài sản ngăn chặn bằng công nghệ Blockchain

  2019 - Báo cáo đăng trên Kỷ yếu hội thảo khoa học trong nước

  Authors: MSc. Truong Minh Tuyen, PhD. Nguyen Van Hoa, MSc. Le Hoang Anh, PhD. Huynh Phuoc Hai, MSc. Nguyen Hoang Tung; Journal: Kỷ yếu FAIR 2019 (Huế); No./ISSN/ISBN: 9786049139154; Pages: 168 - 174.

Science projects

 • 1

  Ứng dụng Telemac 3D để mô phỏng dòng nước và vận chuyển bùn cát ở Vàm Nao, An Giang (Applying Telemac 3D to simulate water flow and sediment transport in Vam Nao, An Giang)

  2021 - Cấp tỉnh

  Project manager: PhD. Nguyen Tran Nhan Tanh; Participants: PhD. Nguyen Van Hoa, MSc. Chau Ngan Khanh.

 • 2

  Nghiên cứu thiết kế và xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang

  2020 - Cấp tỉnh

  Project manager: PhD. Nguyen Van Hoa; Participants: PhD. Doan Thanh Nghi, PhD. Huynh Phuoc Hai, MSc. Nguyen Hoang Tung, PhD. Huynh Thanh Tien, MSc. Huynh Thanh Viet.

 • 3

  Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu và tiềm lực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang

  2020 - Cấp tỉnh

  Project manager: MSc. Huynh Ly Thanh Nhan; Participants: PhD. Doan Thanh Nghi, PhD. Nguyen Van Hoa, MSc. Le Hoang Anh, MSc. Pham Huu Dung, MSc. Nguyen Thi My Truyen, MSc. Nguyen Minh Vi, MSc. Nguyen Hoang Tung, PhD. Huynh Thanh Tien.

 • 4

  Nghiên cứu xây dựng bản đồ GIS trực tuyến phục vụ du lịch tỉnh An Giang

  2019 - Cấp tỉnh

  Project manager: PhD. Doan Thanh Nghi; Participants: PhD. Nguyen Van Hoa, MSc. Truong Minh Tuyen, MSc. Nguyen Hoang Tung.

 • 5

  Xây dựng hệ thống sơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ tại Trường Đại học An Giang

  2017 - Cấp Trường/Cơ sở

  Project manager: MSc. Le Hoang Anh; Participants: PhD. Doan Thanh Nghi, PhD. Nguyen Van Hoa, PhD. Huynh Phuoc Hai, MSc. Nguyen Hoang Tung, MSc. Le Minh Tuan Lam.

 • 6

  Xây dựng phần mềm nhật ký VietGap cho tôm càng xanh tại xã Thới Thuận, huyện Thoại Sơn

  2017 - Cấp Trường/Cơ sở

  Project manager: PhD. Nguyen Van Hoa; Participants: MSc. Truong Thi Diem, PhD. Huynh Phuoc Hai.

Address

Faculty's office:
18, Ung Van Khiem street, Dong Xuyen ward
Long Xuyen city, An Giang province

Opening hours

Monday to Friday
Morning: From 07:00 AM to 11:00 AM
Afternoon: From 13:00 PM to 17:00 PM