Friday, 21 January 2022, 14:12 PM (GMT+7)
Long Xuyen City 31.11°C

Nguyen Van Dong

MSc.

Nguyen Van Dong

 • Majors: Information system
 • Email: nvdong[at]agu.edu.vn
 • Page views: 893

Scientific papers

 • 1

  Ứng dụng mô hình 3D trong hỗ trợ giảng dạy môn Kiến trúc máy tính tại Trường Đại học An Giang (Applying 3D models in supporting Computer Architecture teaching at An Giang University)

  2021 - Bài báo đăng trên Tạp chí khoa học trong nước

  Authors: ThS Nguyen Van Dong; Journal: Tạp chí Giáo dục; No./ISSN/ISBN: ISSN 2354-0753; Pages: 20 - 24.

Books - Textbooks - Materials

 • 1

  Kiến trúc máy tính (Computer Architecture)

  2015 - Tài liệu

  Authors: ThS Nguyen Van Dong.

Address

Faculty's office:
18, Ung Van Khiem street, Dong Xuyen ward
Long Xuyen city, An Giang province

Opening hours

Monday to Friday
Morning: From 07:00 AM to 11:00 AM
Afternoon: From 13:00 PM to 17:00 PM