Friday, 21 January 2022, 14:41 PM (GMT+7)
Long Xuyen City 30.97°C

Nguyen Quang Huy

MSc.

Nguyen Quang Huy

 • Majors: Computer science
 • Email: nqhuy[at]agu.edu.vn
 • Page views: 2693

Scientific papers

 • 1

  Giải pháp liên thông trong xây dựng phần mềm quản lý khoa học công nghệ

  2020 - Bài báo đăng trên Tạp chí khoa học trong nước

  Authors: MSc. Huynh Ly Thanh Nhan, MSc. Nguyen Quang Huy, MSc. Nguyen Minh Vi; Journal: Tạp chí Công thương.

 • 2

  Phương pháp lai chuyển đổi cải thiện vấn đề dữ liệu thưa của kỹ thuật lọc cộng tác trong hệ thống tư vấn

  2020 - Bài báo đăng trên Tạp chí khoa học trong nước

  Authors: Huynh Ly Thanh Nhan, MSc. Nguyen Quang Huy, MSc. Tran Thi Tuyet Van; Journal: Tạp chí Công thương; No./ISSN/ISBN: 0866-7756; Pages: 376-383.

Address

Faculty's office:
18, Ung Van Khiem street, Dong Xuyen ward
Long Xuyen city, An Giang province

Opening hours

Monday to Friday
Morning: From 07:00 AM to 11:00 AM
Afternoon: From 13:00 PM to 17:00 PM