Sunday, 14 August 2022, 19:39 PM (GMT+7)

Nguyen Minh Vi

MSc.

Nguyen Minh Vi

 • Majors: Information system
 • Email: nmvi[at]agu.edu.vn
 • Page views: 1005

Scientific papers

 • 1

  Một số giải pháp làm giảm tỉ lệ sinh viên bị buộc thôi học tại Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học An Giang

  2021 - Bài báo đăng trên Tạp chí khoa học trong nước

  Authors: MSc. Thieu Thanh Quang Phu, MSc. Nguyen Minh Vi; Journal: Tạp chí Thiết bị giáo dục.

 • 2

  Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý thực tập của sinh viên Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học An Giang

  2021 - Bài báo đăng trên Tạp chí khoa học trong nước

  Authors: MSc. Nguyen Minh Vi, MSc. Thieu Thanh Quang Phu; Journal: Tạp chí Thiết bị giáo dục.

 • 3

  Một số giải pháp nâng cao kĩ năng lập trình cho sinh viên Công nghệ thông tin, Trường Đại học An Giang

  2020 - Bài báo đăng trên Tạp chí khoa học trong nước

  Authors: MSc. Thieu Thanh Quang Phu, MSc. Nguyen Minh Vi; Journal: Tạp chí Giáo dục.

 • 4

  Giải pháp liên thông trong xây dựng phần mềm quản lý khoa học công nghệ

  2020 - Bài báo đăng trên Tạp chí khoa học trong nước

  Authors: MSc. Huynh Ly Thanh Nhan, MSc. Nguyen Quang Huy, MSc. Nguyen Minh Vi; Journal: Tạp chí Công thương.

 • 5

  Các phương pháp nâng cao chất lượng kiểm tra và đánh giá trong đào tạo trực tuyến

  2020 - Bài báo đăng trên Tạp chí khoa học trong nước

  Authors: MSc. Le Thi Minh Nguyet, MSc. Nguyen Minh Vi; Journal: Tạp chí Dạy và Học ngày nay.

 • 6

  Hành trang cần thiết của sinh viên trong Cách mạng công nghiệp 4.0

  2018 - Báo cáo đăng trên Kỷ yếu hội thảo cấp Trường

  Authors: MSc. Nguyen Minh Vi; Journal: Kỷ yếu Hội thảo "Nâng cao chất lượng học tập của sinh viên các ngành khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, giáo dục tiểu học và giáo dục mầm non".

 • 7

  Tăng cường quảng bá văn hóa du lịch tâm linh An Giang với công nghệ 4.0

  2018 - Báo cáo đăng trên Kỷ yếu hội thảo cấp Trường

  Authors: MSc. Nguyen Thi My Truyen, MSc. Nguyen Minh Vi; Journal: Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Ứng dụng công nghệ 4.0 trong phát triển du lịch tỉnh An Giang".

 • 8

  Vai trò của công nghệ thông tin đối với ngành du lịch trong cách mạng công nghiệp 4.0

  2018 - Báo cáo đăng trên Kỷ yếu hội thảo cấp Trường

  Authors: MSc. Nguyen Thi My Truyen, MSc. Nguyen Minh Vi; Journal: Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Ứng dụng công nghệ 4.0 trong phát triển du lịch tỉnh An Giang".

Science projects

 • 1

  Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu và tiềm lực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang

  2020 - Cấp tỉnh

  Project manager: MSc. Huynh Ly Thanh Nhan; Participants: PhD. Doan Thanh Nghi, PhD. Nguyen Van Hoa, MSc. Le Hoang Anh, MSc. Pham Huu Dung, MSc. Nguyen Thi My Truyen, MSc. Nguyen Minh Vi, MSc. Nguyen Hoang Tung, PhD. Huynh Thanh Tien.

Books - Textbooks - Materials

 • 1

  Nguyên lý Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

  2021 - Giáo trình

  Authors: PhD. Doan Thanh Nghi, MSc. Nguyen Minh Vi.

 • 2

  Lập trình web

  2019 - Tài liệu

  Authors: MSc. Nguyen Minh Vi, MSc. Thieu Thanh Quang Phu.

 • 3

  Lý thuyết đồ thị

  2016 - Tài liệu

  Authors: MSc. Nguyen Thi Lan Quyen, MSc. Nguyen Minh Vi.

Address

Faculty's office:
18, Ung Van Khiem street, Dong Xuyen ward
Long Xuyen city, An Giang province

Opening hours

Monday to Friday
Morning: From 07:00 AM to 11:00 AM
Afternoon: From 13:00 PM to 17:00 PM