Sunday, 14 August 2022, 18:55 PM (GMT+7)

Le Van Toan

MSc.

Le Van Toan

 • Majors: Information system
 • Email: lvtoan[at]agu.edu.vn
 • Page views: 1097

Scientific papers

 • 1

  Một số giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo trực tuyến trong giáo dục đại học trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0

  2020 - Bài báo đăng trên Tạp chí khoa học trong nước

  Authors: ThS Le Van Toan, MSc. Truong Thi Diem; Journal: Tạp chí giáo dục; No./ISSN/ISBN: ISSN 2354-0753; Pages: Tr 33-36.

 • 2

  Một số giải pháp rèn luyện tư duy lập trình cho sinh viên ngành công nghệ thông tin

  2020 - Bài báo đăng trên Tạp chí khoa học trong nước

  Authors: ThS Truong Thi Diem, MSc. Le Van Toan; Journal: Tạp chí giáo dục; No./ISSN/ISBN: ISSN 2354-0753; Pages: Tr 145-148.

 • 3

  Một số giải pháp nâng cao năng lực tự học của sinh viên Trường Đại học An Giang

  2019 - Bài báo đăng trên Tạp chí khoa học trong nước

  Authors: MSc. Le Van Toan, MSc. Truong Thi Diem; Journal: Tạp chí Giáo dục; No./ISSN/ISBN: ISSN 2354-0753; Pages: Tr 18-22.

Books - Textbooks - Materials

 • 1

  Tài liệu giảng dạy Toán rời rạc

  2016 - Tài liệu

  Authors: MSc. Le Van Toan, MSc. Truong Thi Diem.

Address

Faculty's office:
18, Ung Van Khiem street, Dong Xuyen ward
Long Xuyen city, An Giang province

Opening hours

Monday to Friday
Morning: From 07:00 AM to 11:00 AM
Afternoon: From 13:00 PM to 17:00 PM