Friday, 21 January 2022, 15:42 PM (GMT+7)
Long Xuyen City 30.97°C

Le Thi Minh Nguyet

MSc.

Le Thi Minh Nguyet

  • Majors: Computer science
  • Email: ltmnguyet[at]agu.edu.vn
  • Page views: 1179

Scientific papers

  • 1

    Các phương pháp nâng cao chất lượng kiểm tra và đánh giá trong đào tạo trực tuyến

    2020 - Bài báo đăng trên Tạp chí khoa học trong nước

    Authors: MSc. Le Thi Minh Nguyet, MSc. Nguyen Minh Vi; Journal: Tạp chí Dạy và Học ngày nay.

Address

Faculty's office:
18, Ung Van Khiem street, Dong Xuyen ward
Long Xuyen city, An Giang province

Opening hours

Monday to Friday
Morning: From 07:00 AM to 11:00 AM
Afternoon: From 13:00 PM to 17:00 PM