Friday, 21 January 2022, 15:29 PM (GMT+7)
Long Xuyen City 30.97°C

Le Hoang Anh

MSc.

Le Hoang Anh

Scientific papers

 • 1

  Giải pháp lưu trữ bệnh án điện tử bằng công nghệ Blockchain (The storage solution of electronic medical record with blockchain technology)

  2021 - Bài báo đăng trên Tạp chí khoa học Quốc tế của Trường đại học An Giang

  Authors: MSc. Nguyen Hoang Tung, PhD. Nguyen Van Hoa, MSc. Le Hoang Anh, MSc. Truong Minh Tuyen, PhD. Huynh Phuoc Hai; Journal: Tạp chí khoa học Quốc tế của Trường đại học An Giang; No./ISSN/ISBN: 0866-8086.

 • 2

  Ứng dụng và bảo mật mạng cảm biến không dây trong nông nghiệp (Application and security of wireless sensor networks in agriculture)

  2021 - Báo cáo đăng trên Kỷ yếu hội thảo khoa học trong nước

  Authors: Ths. Le Hoang Anh, PhD. Doan Thanh Nghi, Nguyen Trong Luat, Do Quang Minh; Journal: Hội thảo quốc gia lần thứ XXIV; Link: https://hoithaoquocgiacntt.ac.vn/program-chuong-trinh.html.

 • 3

  Xây dựng hệ thống quản lý điểm rèn luyện trực tuyến cho Trường Đại học An Giang (Developing an online behavior point management system at An Giang University)

  2020 - Bài báo đăng trên Tạp chí khoa học quốc tế

  Authors: MSc. Le Hoang Anh, MSc. Nguyen Thai Du, MSc. Nguyen Thi Lan Quyen, MSc. Huynh Cao The Cuong, MSc. Chau Ngan Khanh; Journal: Tạp chí Khoa học Quốc tế AGU; No./ISSN/ISBN: 0866-8086.

 • 4

  Giải pháp quản lý tài sản ngăn chặn bằng công nghệ Blockchain

  2019 - Báo cáo đăng trên Kỷ yếu hội thảo khoa học trong nước

  Authors: MSc. Truong Minh Tuyen, PhD. Nguyen Van Hoa, MSc. Le Hoang Anh, PhD. Huynh Phuoc Hai, MSc. Nguyen Hoang Tung; Journal: Kỷ yếu FAIR 2019 (Huế); No./ISSN/ISBN: 9786049139154; Pages: 168 - 174.

 • 5

  Bảo mật mạng cảm biến không dây ở lớp datalink (Security wireless sensor network in data link layer)

  2017 - Bài báo đăng trên Tạp chí khoa học trong nước

  Authors: MSc. Le Hoang Anh, PGS. PhD. Dinh Duc Anh Vu; Journal: Tạp chí Khoa học Quốc tế AGU (AGU International Journal of Sciences); No./ISSN/ISBN: 0866-8086; Pages: 81 - 91; Link: http://sj.agu.edu.vn/?q=node/386.

Science projects

 • 1

  Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu và tiềm lực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang

  2020 - Cấp tỉnh

  Project manager: MSc. Huynh Ly Thanh Nhan; Participants: PhD. Doan Thanh Nghi, PhD. Nguyen Van Hoa, MSc. Le Hoang Anh, MSc. Pham Huu Dung, MSc. Nguyen Thi My Truyen, MSc. Nguyen Minh Vi, MSc. Nguyen Hoang Tung, PhD. Huynh Thanh Tien.

 • 2

  Xây dựng phần mềm quản lý điểm rèn luyện sinh viên tại Trường Đại học An Giang

  2020 - Cấp Trường/Cơ sở

  Project manager: MSc. Le Hoang Anh, MSc. Nguyen Thai Du; Participants: MSc. Nguyen Thi Lan Quyen, MSc. Huynh Cao The Cuong, MSc. Chau Ngan Khanh.

 • 3

  Xây dựng hệ thống sơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ tại Trường Đại học An Giang

  2017 - Cấp Trường/Cơ sở

  Project manager: MSc. Le Hoang Anh; Participants: PhD. Doan Thanh Nghi, PhD. Nguyen Van Hoa, PhD. Huynh Phuoc Hai, MSc. Nguyen Hoang Tung, MSc. Le Minh Tuan Lam.

Address

Faculty's office:
18, Ung Van Khiem street, Dong Xuyen ward
Long Xuyen city, An Giang province

Opening hours

Monday to Friday
Morning: From 07:00 AM to 11:00 AM
Afternoon: From 13:00 PM to 17:00 PM