Sunday, 14 August 2022, 20:02 PM (GMT+7)

Huynh Phuoc Hai

PhD.

Huynh Phuoc Hai

Scientific papers

 • 1

  Giải pháp lưu trữ bệnh án điện tử bằng công nghệ Blockchain (The storage solution of electronic medical record with blockchain technology)

  2021 - Bài báo đăng trên Tạp chí khoa học Quốc tế của Trường đại học An Giang

  Authors: MSc. Nguyen Hoang Tung, PhD. Nguyen Van Hoa, MSc. Le Hoang Anh, MSc. Truong Minh Tuyen, PhD. Huynh Phuoc Hai; Journal: Tạp chí khoa học Quốc tế của Trường đại học An Giang; No./ISSN/ISBN: 0866-8086.

 • 2

  Giải pháp quản lý tài sản ngăn chặn bằng công nghệ Blockchain

  2019 - Báo cáo đăng trên Kỷ yếu hội thảo khoa học trong nước

  Authors: MSc. Truong Minh Tuyen, PhD. Nguyen Van Hoa, MSc. Le Hoang Anh, PhD. Huynh Phuoc Hai, MSc. Nguyen Hoang Tung; Journal: Kỷ yếu FAIR 2019 (Huế); No./ISSN/ISBN: 9786049139154; Pages: 168 - 174.

Science projects

 • 1

  Nghiên cứu thiết kế và xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang

  2020 - Cấp tỉnh

  Project manager: PhD. Nguyen Van Hoa; Participants: PhD. Doan Thanh Nghi, PhD. Huynh Phuoc Hai, MSc. Nguyen Hoang Tung, PhD. Huynh Thanh Tien, MSc. Huynh Thanh Viet.

 • 2

  Xây dựng hệ thống sơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ tại Trường Đại học An Giang

  2017 - Cấp Trường/Cơ sở

  Project manager: MSc. Le Hoang Anh; Participants: PhD. Doan Thanh Nghi, PhD. Nguyen Van Hoa, PhD. Huynh Phuoc Hai, MSc. Nguyen Hoang Tung, MSc. Le Minh Tuan Lam.

 • 3

  Xây dựng phần mềm nhật ký VietGap cho tôm càng xanh tại xã Thới Thuận, huyện Thoại Sơn

  2017 - Cấp Trường/Cơ sở

  Project manager: PhD. Nguyen Van Hoa; Participants: MSc. Truong Thi Diem, PhD. Huynh Phuoc Hai.

Address

Faculty's office:
18, Ung Van Khiem street, Dong Xuyen ward
Long Xuyen city, An Giang province

Opening hours

Monday to Friday
Morning: From 07:00 AM to 11:00 AM
Afternoon: From 13:00 PM to 17:00 PM