Thứ Năm, 28/10/2021, 21:06 (GMT+7)
Long Xuyên 25.97°C
Tiến sĩ

Đoàn Thanh Nghị

Bài báo khoa học

 • 1

  Real-time vehicle detection and counting based on YOLO and DeepSORT (Real-time vehicle detection and counting based on YOLO and DeepSORT)

  2020 - Báo cáo đăng trên Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế

  Tác giả: TS. Đoàn Thanh Nghị, Trương Minh Tuyền; Nơi đăng: KSE; Số xuất bản/ISSN/ISBN: 978-1-7281-4510-5; Trang: 67-72.

 • 2

  Distributed Database Strategies in A Healthcare Record Systems, International Nursing Conference on Chronic Diseases Management, Indonesia, 2019

  2019 - Báo cáo đăng trên Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế

  Tác giả: TS. Đoàn Thanh Nghị, ThS. Huỳnh Lý Thanh Nhàn; Nơi đăng: Indonesia.

 • 3

  GIS In Tourism – Building an Interactive Travel Map of An Giang, Recent Innovations of Science and Social Sciences for Sustainability

  2019 - Báo cáo đăng trên Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế

  Tác giả: TS. Đoàn Thanh Nghị, Bùi Thị Thùy Trang; Nơi đăng: Thailand.

 • 4

  Dense SIFT feature and local naive bayes nearest neighbor for face recognition

  2017 - Bài báo đăng trên Tạp chí khoa học trong nước

  Tác giả: Châu Ngân Khánh, TS. Đoàn Thanh Nghị; Nơi đăng: Journal of Science, Tra Vinh University; Số xuất bản/ISSN/ISBN: 1859-4816; Trang: 56-67.

 • 5

  Parallel, imbalanced bagging Power Mean SVM for large scale visual classification with million images and thousand classes

  2015 - Bài báo đăng trên Tạp chí khoa học trong nước

  Tác giả: TS. Đoàn Thanh Nghị; Nơi đăng: An Giang Univesity; Số xuất bản/ISSN/ISBN: 0866-8086; Trang: 26-40.

 • 6

  Large scale classifiers for visual classification tasks, Multimedia Tools and Application

  2014 - Bài báo đăng trên Tạp chí khoa học quốc tế

  Tác giả: TS. Đoàn Thanh Nghị, Thanh-Nghi Do, François Poulet; Nơi đăng: Multimedia Tools and Applications; Số xuất bản/ISSN/ISBN: 1380-7501; Trang: 89-96.

 • 7

  Multi-way classification for large scale visual object dataset

  2013 - Báo cáo đăng trên Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế

  Tác giả: TS. Đoàn Thanh Nghị, Thanh-Nghi Do, François Poulet; Nơi đăng: 11th International Workshop on Content-Based Multimedia Indexing; Số xuất bản/ISSN/ISBN: 978-1-4799-0955-1.

 • 8

  Algorithmes paralleles de SVMs pour la classification d'images

  2013 - Bài báo đăng trên Tạp chí khoa học quốc tế

  Tác giả: TS. Đoàn Thanh Nghị, François Poulet; Nơi đăng: Traitement du Signal, Lavoisier; Số xuất bản/ISSN/ISBN: 0765-0019; Trang: 39-56.

Đề tài khoa học

 • 1

  Nghiên cứu thiết kế và xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang

  2020 - Cấp tỉnh

  Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Văn Hòa; Thành viên tham gia: TS. Đoàn Thanh Nghị, TS. Huỳnh Phước Hải, ThS. Nguyễn Hoàng Tùng, TS. Huỳnh Thanh Tiến, ThS. Huỳnh Thanh Việt.

 • 2

  Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu và tiềm lực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang

  2020 - Cấp tỉnh

  Chủ nhiệm: ThS. Huỳnh Lý Thanh Nhàn; Thành viên tham gia: TS. Đoàn Thanh Nghị, TS. Nguyễn Văn Hòa, ThS. Lê Hoàng Anh, ThS. Phạm Hữu Dũng, ThS. Nguyễn Thị Mỹ Truyền, ThS. Nguyễn Minh Vi, ThS. Nguyễn Hoàng Tùng, TS. Huỳnh Thanh Tiến.

 • 3

  Nghiên cứu xây dựng bản đồ GIS trực tuyến phục vụ du lịch tỉnh An Giang

  2019 - Cấp tỉnh

  Chủ nhiệm: TS. Đoàn Thanh Nghị; Thành viên tham gia: TS. Nguyễn Văn Hòa, ThS. Trương Minh Tuyền, ThS. Nguyễn Hoàng Tùng.

 • 4

  Xây dựng hệ thống sơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ tại Trường Đại học An Giang

  2017 - Cấp Trường/Cơ sở

  Chủ nhiệm: ThS. Lê Hoàng Anh; Thành viên tham gia: TS. Đoàn Thanh Nghị, TS. Nguyễn Văn Hòa, TS. Huỳnh Phước Hải, ThS. Nguyễn Hoàng Tùng, ThS. Lê Minh Tuấn Lâm.

Sách - Giáo trình - Tài liệu

 • 1

  Nguyên lý Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

  2021 - Giáo trình

  Tác giả: TS. Đoàn Thanh Nghị, ThS. Nguyễn Minh Vi.

Địa chỉ liên hệ

Văn phòng Khoa:
18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên
Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Điện thoại liên hệ

Cố định:
+84 296 6256565 (ext 1045)
+84 296 6256565 (ext 1091)

Giờ làm việc

Thứ Hai đến Thứ Sáu
Buổi sáng: Từ 07:00 đến 11:00
Buổi chiều: Từ 13:00 đến 17:00