Thông tin liên hệ

Nếu bạn là Cựu sinh viên của Khoa, còn lưu giữ các hình ảnh về thời sinh viên và muốn đăng lên trang này, hãy gởi về cho chúng tôi qua email kcnttin.agu@gmail.com. Nếu bạn muốn có những góp ý gởi về cho Ban liên lạc, xin vui lòng nhập vào các ô bên dưới và gởi về cho chúng tôi. Mọi ý kiến đều được tôn trọng và thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo mật.