Thứ Năm, 28/10/2021, 20:23 (GMT+7)
Long Xuyên 24.97°C

Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo của các ngành

Vui lòng nhấn vào từng dòng tương ứng để xem chi tiết.

# Tên chương trình Ngành Trình độ Lớp áp dụng
1 CTĐT ngành Kỹ thuật phần mềm (K21) Kỹ thuật phần mềm Đại học
2 CTĐT ngành Công nghệ thông tin (K21) Công nghệ thông tin Đại học DH21TH1, DH21TH2

Địa chỉ liên hệ

Văn phòng Khoa:
18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên
Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Điện thoại liên hệ

Cố định:
+84 296 6256565 (ext 1045)
+84 296 6256565 (ext 1091)

Giờ làm việc

Thứ Hai đến Thứ Sáu
Buổi sáng: Từ 07:00 đến 11:00
Buổi chiều: Từ 13:00 đến 17:00