Thứ Năm, 28/10/2021, 20:31 (GMT+7)
Long Xuyên 25.97°C
Thạc sĩ (Nghiên cứu sinh)

Châu Ngân Khánh

 • Chuyên ngành: Hệ thống thông tin
 • Email: cnkhanh[at]agu.edu.vn
 • Lượt truy cập: 847

Bài báo khoa học

 • 1

  Xây dựng hệ thống quản lý điểm rèn luyện trực tuyến cho Trường Đại học An Giang (Developing an online behavior point management system at An Giang University)

  2020 - Bài báo đăng trên Tạp chí khoa học quốc tế

  Tác giả: ThS. Lê Hoàng Anh, ThS. Nguyễn Thái Dư, ThS. Nguyễn Thị Lan Quyên, ThS. Huỳnh Cao Thế Cường, ThS. Châu Ngân Khánh; Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Quốc tế AGU; Số xuất bản/ISSN/ISBN: 0866-8086.

Đề tài khoa học

 • 1

  Xây dựng phần mềm quản lý điểm rèn luyện sinh viên tại Trường Đại học An Giang

  2020 - Cấp Trường/Cơ sở

  Chủ nhiệm: ThS. Lê Hoàng Anh, ThS. Nguyễn Thái Dư; Thành viên tham gia: ThS. Nguyễn Thị Lan Quyên, ThS. Huỳnh Cao Thế Cường, ThS. Châu Ngân Khánh.

Sách - Giáo trình - Tài liệu

 • 1

  Tin học đại cương

  2017 - Tài liệu

  Tác giả: ThS. Nguyễn Thái Dư, ThS. Châu Ngân Khánh, ThS. Phạm Hữu Dũng, ThS. Thiều Thanh Quang Phú, ThS. Huỳnh Lý Thanh Nhàn, ThS. Nguyễn Hoàng Tùng.

Địa chỉ liên hệ

Văn phòng Khoa:
18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên
Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Điện thoại liên hệ

Cố định:
+84 296 6256565 (ext 1045)
+84 296 6256565 (ext 1091)

Giờ làm việc

Thứ Hai đến Thứ Sáu
Buổi sáng: Từ 07:00 đến 11:00
Buổi chiều: Từ 13:00 đến 17:00