Học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn năm học 2020 - 2021

Học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn năm học 2020 - 2021, mời xem chi tiết file đính kèm.
Hồ sơ gởi về cho cô Thái Thị Thùy Dương Phòng công tác sinh viên chậm nhất là ngày 18/9/2020.

Tập tin đính kèm bài viết:

# Tên tài liệu Lượt tải Tải về
1 Nội dung thông báo và mẫu đơn học bổng 19