Học bổng Toshiba 2020

         Chương trình học bổng Toshiba năm 2020 sẽ cấp năm (05) suất học bổng toàn phần trị giá 186,000 JPY/năm học và năm (05) suất học bổng bán phần trị giá 94,000 JPY/năm học cho những học viên xuất sắc, có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế, sẽ hoặc đang học chương trình Thạc sĩ/Tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM).
        Sinh viên có quan tâm và đáp ứng đủ điều kiện của học bổng xin vui lòng gửi hồ sơ về Phòng Quan hệ đối ngoại và qua email: vhnauy@agu.edu.vn trước ngày 10/9/2020.
        Thông tin chi tiết và hồ sơ vui lòng xem file đính kèm

Tập tin đính kèm bài viết:

# Tên tài liệu Lượt tải Tải về
1 Học bổng Toshiba 2020 6