Học bổng “ATV tiếp bước đến trường” năm học 2019-2020

Sinh viên thuộc đối tượng trong thông báo file đính kèm muốn nhận học bổng, gởi đầy đủ hồ sơ theo thông báo về Văn phòng Khoa chậm nhất là ngày 03/3/2020. Sau thời gian này Khoa sẽ không giải quyết việc nộp hồ sơ trễ của sinh viên.
mời xem chi tiết file đính kèm.

Tập tin đính kèm bài viết:

# Tên tài liệu Lượt tải Tải về
1 Nội dung thông báo học bổng 36
2 Đơn cấp học bổng 26
3 Mẫu xác nhận tham gia công tác xã hội 28