Xin vui lòng xem và tải về trong danh sách đính kèm bên dưới.

Tập tin đính kèm bài viết:

# Tên tài liệu Lượt tải Tải về
1 Bảng kê khối lượng công việc của giảng viên 0
2 Bảng phân công giảng dạy chuyên ngành bằng Tiếng Anh 0
3 Đơn xin cấp lại thẻ viên chức 0
4 Đơn xin nghỉ coi thi kết thúc học phần 0
5 Đơn xin nghỉ phép 2
6 Đơn xin nghỉ việc riêng không lương 0
7 Giấy đề nghị cấp giấy đi đường 0
8 Giấy đề nghị tạm ứng 0
9 Mẫu danh sách sinh viên đăng ký xét miễn và công nhận điểm học phần 0
10 Mẫu đơn xác nhận đang công tác 0
11 Mẫu lý lịch khoa học 0
12 Mẫu phân công cố vấn học tập 0
13 Phân công giảng dạy 1
14 Phiếu báo nghỉ giờ đột xuất 1
15 Phiếu đăng ký giảng dạy thực hành - thí nghiệm 0
16 Phiếu đăng ký sử dụng phòng đột xuất 0
17 Phiếu đăng ký sử dụng phòng học ngoài giờ hành chính (đang cập nhật) 0
18 Phiếu đề nghị điều chỉnh thời khóa biểu 0
19 Phiếu đề nghị thay đổi phân công giảng dạy 0
Bài trướcBiểu mẫu và quy định trình bày...
Bài sauBiểu mẫu dành cho Học viên - S...