Xin vui lòng xem và tải về trong danh sách đính kèm bên dưới.

Tập tin đính kèm bài viết:

# Tên tài liệu Tải về
1 Bảng kê khối lượng công việc của giảng viên
2 Bảng phân công giảng dạy chuyên ngành bằng Tiếng Anh
3 Đơn xin cấp lại thẻ viên chức
4 Đơn xin nghỉ coi thi kết thúc học phần
5 Đơn xin nghỉ phép
6 Đơn xin nghỉ việc riêng không lương
7 Giấy đề nghị cấp giấy đi đường
8 Giấy đề nghị tạm ứng
9 Mẫu danh sách sinh viên đăng ký xét miễn và công nhận điểm học phần
10 Mẫu đơn xác nhận đang công tác
11 Mẫu lý lịch khoa học
12 Mẫu phân công cố vấn học tập
13 Phân công giảng dạy
14 Phiếu báo nghỉ giờ đột xuất
15 Phiếu đăng ký giảng dạy thực hành - thí nghiệm
16 Phiếu đăng ký sử dụng phòng đột xuất
17 Phiếu đăng ký sử dụng phòng học ngoài giờ hành chính (đang cập nhật)
18 Phiếu đề nghị điều chỉnh thời khóa biểu
19 Phiếu đề nghị thay đổi phân công giảng dạy
Bài trướcBiểu mẫu và quy định trình bày...
Bài sauBiểu mẫu dành cho Học viên - S...