Thời gian nộp hồ sơ:

  • Đợt 1: Từ ngày 01/02/2021 đến 06/03/2021 (xét vào tháng 03/2021)
  • Đợt 2: Từ ngày 03/05/2021 đến 05/06/2021 (xét vào tháng 06/2021)
  • Đợt 3: Từ ngày 09/08/2021 đến 11/09/2021 (xét vào tháng 09/2021)

Địa điểm nhận hồ sơ tại Phòng Đào tạo số 1.

Mời xem chi tiết file đính kèm.

Tập tin đính kèm bài viết:

# Tên tài liệu Tải về
1 Thông báo nộp hố sơ xét tốt nghiệp
Bài trướcKế hoạch tổ chức giải bóng đá...
Bài sauDanh sách giảng viên hướng dẫn...