Lịch lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên và hoạt động hỗ trợ đào tạo của Trường Đại học An Giang hình thức giáo dục chính quy học kì I năm học 2019 - 2020

Lịch lấy ý kiến:

- Đại học khóa 17, 18 và cao đẳng khóa 42: Từ 22/11/2019 đến 27/11/2019.

- Đại học khóa 19 và cao đẳng khóa 43: Từ 25/11/2019 đến 29/11/2019.

- Đại học khóa 20 và cao đẳng khóa 44: Từ 28/11/2019 đến 02/12/2019.

Lưu ý:

- Sinh viên ngoài các lớp trong lịch trên vui lòng liên hệ qua mail nttthao@agu.edu.vn hoặc phòng Khảo thí & ĐBCL (KT01) để mở thời gian lấy ý kiến phản hồi.

- Các học phần không lấy ý kiến bao gồm: Thực tập chuyên ngành, tốt nghiệp; Khóa luận/chuyên đề tốt nghiệp; Kiến tập; Thực tập; Thực tế; Đồ án; Sinh hoạt chủ nhiệm.

- Nếu có thắc mắc, sinh viên liên hệ qua email nttthao@agu.edu.vn.

Bài trướcNhận phiếu đăng ký học phần họ...
Bài sauLịch thi học kì I năm học 2019...