Kết quả xét tốt nghiệp tính đến ngày 12/01/2022.

Thời gian phản hồi: từ ngày thông báo kết quả đến hết ngày 13/01/2022.

Quý Thầy/Cô vui lòng phản hồi kết quả xét tốt nghiệp cho Thầy Thạnh (P.Khảo thí) qua email: npthanh@agu.edu.vn.

Tập tin đính kèm bài viết:

# Tên tài liệu Tải về
1 Danh sách được và không được tốt nghiệp đợt tháng 12/2021
Bài trướcDanh sách giảng viên hướng dẫn...
Bài sauDanh sách giảng viên hướng dẫn...