Sinh viên có nhu cầu đăng ký học lại, học cải thiện với các nhóm này có thể làm đơn nộp Phòng Đào tạo (ĐT 04) chậm nhất 12/06/2020. Học phí tính theo QĐ 99/QĐ-ĐHAG ngày 17/03/2012 Quy định về việc mở nhóm học phần theo nhu cầu của sinh viên và QĐ 187/QĐ-ĐHAG ngày 29/05/2012 Về việc bổ sung quy định về việc mở nhóm học phần theo nhu cầu của sinh viên.

Chi tiết các học phần xem tại trang http://regis.agu.edu.vn.

Bài trướcGiải thưởng KOVA năm 2020
Bài sauHọc bổng Vừ A Dính năm học 201...