Khoa CNTT có tổ chức một buổi sinh hoạt phổ biến kế hoạch thực tập cuối khóa và khóa luận tốt nghiệp cho lớp DH16TH, DH16PM và CD41TH để giải đáp thắc mắc và phổ biến đề tài khóa luận cũng như đề tài thực tập. Thời gian và địa điểm như sau:

Thời gian: 9 giờ 30, sáng Thứ Năm, ngày 11/10/2018.
Địa điểm: Hội trường 300B.


Vì tính chất quan trọng và quyền lợi của các bạn sinh viên DH16TH, DH16PM và CD41TH nên các bạn cần phải tham gia đầy đủ.

Bài trướcCuộc thi Rookie - Marketing of...
Bài sauThông tin tuyển dụng tháng 10/...