Thời gian thực hiện khóa luận của các bạn đã kết thúc, các bạn nộp báo cáo về cho Khoa như sau:

+ Thời gian: từ ngày 25 đến 16 giờ chiều ngày 27/05/2020.

+ Nộp tại Văn phòng Khoa: 03 quyển báo cáo đóng bìa cứng (kèm 03 CD chứa chương trình cài đặt, báo cáo và phần mềm hỗ trợ kèm theo).

Sau khi hội đồng chấm xong báo cáo sinh viên nộp thêm 04 quyển báo cáo hoàn chỉnh và 02 CD đã chỉnh sửa theo ý kiến của hội đồng.

Bài trướcTổ chức hoạt động tư vấn và hỗ...
Bài sauGia hạn đóng học phí và quyết...