Sau ngày 16/04/2021 sinh viên DH18TH và DH18PM kết thúc thời gian thực tập cuối khóa của mình. Sinh viên nộp báo cáo tại Văn phòng Khoa như sau:

1. Thời gian nộp: Từ ngày 19/04/2021 đến 16 giờ 00' ngày 21/04/2021. Sinh viên nộp sau thời gian này Khoa sẽ không nhận báo cáo.

2. Báo cáo cần nộp:

  • 02 quyển báo cáo thực tập cuối khóa đóng bìa cứng (kèm 02 CD chứa chương trình cài đặt, báo cáo - file word và phần mềm hỗ trợ kèm theo).
  • Phiếu đánh giá kết quả thực tập của cơ quan (M05, để trong phong bì).
  • Nhận xét của giảng viên hướng dẫn (GVHD).

Lưu ý: Nếu không có xác nhận của cơ quan thực tập hoặc không có nhận xét của GVHD xem như sinh viên không hoàn thành thực tập cuối khóa.

Bài trướcHội thảo “Tầm quan trọng của t...
Bài sauNhận phiếu kết quả đăng ký học...