Thời gian thực tập của lớp DH17TH và DH17PM đã hết, các bạn nộp tại Văn phòng Khoa như sau:

Thời gian nộp: từ 7 giờ 30' ngày 18/05/2020 đến 16 giờ 00' ngày 20/05/2020. Sinh viên nộp sau thời gian này Khoa sẽ không nhận báo cáo của các bạn.

Nộp:

  • 02 quyển báo cáo TTCK đóng bìa cứng (kèm 02 CD chứa chương trình cài đặt, báo cáo và phần mềm hỗ trợ kèm theo);
  • Phiếu đánh giá kết quả thực tập của cơ quan (M05, để trong phong bì);
  • Nhận xét của GVHD.

Lưu ý: Nếu không có xác nhận của cơ quan thực tập hoặc không có nhận xét của GVHD xem như sinh viên không hoàn thành TTCK.

Bài trướcQuy định cách trình bày báo cá...
Bài sauĐiểm khóa luận giai đoạn 1 lấy...