Thời gian thực tập của lớp CD42TH đã hết, các bạn nộp tại Văn phòng Khoa như sau:

Thời gian nộp: từ 7 giờ 30' ngày 04/11/2019 đến 16 giờ 00' ngày 06/11/2019. Sinh viên nộp sau thời gian này Khoa sẽ không nhận báo cáo của các bạn.

Nộp:

  • 02 quyển báo cáo TTCK đóng bìa cứng (kèm 02 CD chứa chương trình cài đặt, báo cáo và phần mềm hỗ trợ kèm theo);
  • Phiếu đánh giá kết quả thực tập của cơ quan (M05, để trong phong bì);
  • Nhận xét của GVHD.

Lưu ý: Nếu không có xác nhận của cơ quan thực tập hoặc không có nhận xét của GVHD xem như sinh viên không hoàn thành TTCK.

Bài trướcMẫu phiếu đăng ký đề tài khóa...
Bài sauCông ty DEK Technologies Việt...