Sau khi khảo sát tình hình thực tế việc thực tập cuối khóa trong thời gian dịch Covid-19, để tạo điều kiện cho sinh viên DH17TH và DH17PM viết báo cáo và chương trình thực tập cuối khóa hoàn chỉnh. Khoa sẽ dời thời gian nộp báo cáo tại Văn phòng Khoa như sau:

Thời gian nộp: Từ 7 giờ 30' ngày 01/06/2020 đến 16 giờ 00' ngày 03/06/2020. Sinh viên nộp sau thời gian này Khoa sẽ không nhận báo cáo của các bạn.

Nộp:

  • 02 quyển báo cáo TTCK đóng bìa cứng (kèm 02 CD chứa chương trình cài đặt, báo cáo và phần mềm hỗ trợ kèm theo).
  • Phiếu đánh giá kết quả thực tập của cơ quan (M05, để trong phong bì).
  • Nhận xét của GVHD.

Lưu ý: Nếu không có xác nhận của cơ quan thực tập hoặc không có nhận xét của GVHD xem như sinh viên không hoàn thành TTCK.

Bài trướcĐiểm khóa luận giai đoạn 1 lấy...
Bài sauKế hoạch tổ chức ngày hội tuyể...