Quy định cách trình bày báo cáo thực tập cuối khóa DH19TH và DH19PM.
Các bạn sinh viên lưu ý:
       + Đối với lớp DH19TH1: Bìa chính báo cáo thực tập cuối khóa màu xanh lá.
       + Đối với lớp DH19TH2: Bìa chính báo cáo thực tập cuối khóa màu vàng.
       + Đối với lớp DH19PM: Bìa chính báo cáo thực tập cuối khóa màu hồng.
       + Lịch làm việc của sinh viên với giảng viên hướng dẫn sẽ được đóng vào quyển báo cáo sau khi giảng viên ký đầy đủ vào lịch làm việc và được để sau tờ nhận xét của giảng viên hướng dẫn.
Mời xem chi tiết file đính kèm

Tập tin đính kèm bài viết:

# Tên tài liệu Tải về
1 Quy định và mẫu trình bày báo cáo thực tập cuối khóa
Bài trướcThông báo thuê lễ phục cho buổ...
Bài sauHọc bổng Hessen năm học 2021-2...