Thời gian kết thúc thực tập cuối khóa của sinh viên DH19TH và DH19PM là ngày 17/4/2022
Sau khi kết thúc thực tập, sinh viên nộp cho Văn phòng Khoa CNTT (cô Tuyền), bao gồm:
        + 02 quyển báo cáo TTCK đóng bìa cứng theo mẫu đã gởi trước đây tại link: https://fit.agu.edu.vn/bai-viet/thuc-tap-khoa-luan/quy-dinh-cach-trinh-bay-bao-cao-thuc-tap-cuoi-khoa-dh19th-va-dh19pm-336.html
       + kèm 02 CD chứa chương trình cài đặt, báo cáo và phần mềm hỗ trợ kèm theo (lưu ý ghi phần mềm mình đã viết kể cả phần code, chương trình hoàn chỉnh để dùng (chương trình cài đặt) ... những phần mềm hỗ trợ khi sử dụng chương trình nếu có, file hướng dẫn sử dụng, còn báo cáo là file word mà các bạn in ra quyển báo cáo để nộp thì cũng ghi vào đĩa CD);

       + Phiếu đánh giá kết quả thực tập của cơ quan (M05, để trong phong bì);
       + Nhận xét của GVHD
       + Lịch làm việc, cột nhận xét của GVHD sinh viên để trống để GVHD đánh giá và ký tên, sau đó đóng vào cuốn báo cáo sau tờ nhận xét của GVHD).
       Thời gian nộp báo cáo: từ ngày 
18 đến chậm nhất là 16 giờ ngày 20/4/2022 (sinh viên nộp sau ngày này sẽ không được chấm báo cáo xem như sinh viên nhận điểm 0)
Lưu ý: Nếu không có xác nhận của cơ quan thực tập hoặc không có nhận xét của GVHD xem như sinh viên không hoàn thành TTCK.

Bài trướcCông ty FUJINET có nhu cầu tuy...
Bài sauCông ty TMA Solutions tuyển dụ...