Thời gian thực tập của sinh viên CD43TH đã hết. Sinh viên nộp về Văn phòng Khoa cho cô Tuyền như sau:
         + 02 quyển báo cáo TTCK đóng bìa cứng màu xanh dương (kèm 02 CD chứa file báo cáo, chương trình cài đặt và phần mềm hỗ trợ nếu có);
         + Phiếu đánh giá kết quả thực tập của cơ quan (M05, để trong phong bì);
         + Nhận xét của GVHD (theo mẫu và đóng vào quyển báo cáo).
         + Thời gian nộp: từ ngày 07/12/2020 đến 16 giờ ngày 09/12/2020

Lưu ý: Nếu không có xác nhận của cơ quan thực tập hoặc không có nhận xét của GVHD xem như sinh viên không hoàn thành TTCK.
            Sinh viên nộp trễ hạn sẽ bị trừ điểm. 

Bài trướcKế hoạch và thông báo tổ chức...
Bài sauKế hoạch hội nghị học tốt năm...