Do dịch bệnh nên Khoa điều chỉnh kế hoạch TTCK và KLTN cho sinh viên và được Phòng đào tạo đồng ý. Theo kế hoạch điều chỉnh thì sinh viên làm khóa luận nộp báo cáo giai đoạn một chấm lấy điểm TTCK về cho Khoa như sau:

+ Thời gian: Từ ngày 27 đến 16 giờ chiều ngày 29/04/2020.

+ Nộp tại Văn phòng Khoa:

  • 02 quyển báo cáo đóng bìa cứng (kèm 02 CD chứa chương trình cài đặt, báo cáo và phần mềm hỗ trợ kèm theo).
  • Phiếu đánh giá kết quả thực tập của cơ quan (M05, để trong phong bì). (Sinh viên làm khoá luận tại Khoa thì nhờ giảng viên hướng dẫn đánh giá và để trong phong bì).
  • Nhận xét của giảng viên hướng dẫn theo mẫu thực tập cuối khoá (nhận xét này đóng vào cuốn báo cáo theo mẫu qui định của thực tập cuối khoá).
Bài trướcĐiều chỉnh kế hoạch thực tập c...
Bài sauLịch chấm khóa luận tốt nghiệp...