Từ ngày 05 đến ngày 24/12/2018, các bạn làm thực tập cuối khóa lớp DH16TH, DH16PM và CD41TH phải nộp cho cô Tuyền tại Văn phòng Khoa CNTT hai phiếu này, có đầy đủ chữ ký đã ghi trong phiếu và ghi đầy đủ địa chỉ Cơ quan thực tập.

Tập tin đính kèm bài viết:

# Tên tài liệu Lượt tải Tải về
1 Mẫu phiếu đăng ký đề tài thực tập cuối khóa 90
2 Mẫu giấy xác nhận tại Cơ quan TTCK (CD41TH) 59
3 Mẫu giấy xác nhận tại Cơ quan TTCK (DH16PM) 81
4 Mẫu giấy xác nhận tại Cơ quan TTCK (DH16TH) 66
Bài trướcKết quả đăng ký học phần ở học...
Bài sauĐề nghị làm khóa luận tốt nghi...