Danh sách giảng viên hướng dẫn thực tập cuối khóa CD43TH năm học 2020 - 2021, sinh viên lớp CD43TH đi thực tập cuối khóa từ đây có thể liên hệ với giảng viên hướng dẫn của mình (sinh viên không liên hệ giảng viên hướng dẫn sẽ không được báo cáo thực tập khi thực tập kết thúc).

Sinh viên xem lại thông tin của mình nếu có sai sót và thiếu thông tin cơ quan thực tập thì liên hệ cô Tuyền Văn phòng Khoa để điều chỉnh và bổ sung từ đây đến sáng ngày 30/10/2020.

Tập tin đính kèm bài viết:

# Tên tài liệu Lượt tải Tải về
1 Danh sách giảng viên hướng dẫn TTCK CD43TH 26
Bài trướcKế hoạch và thông báo tổ chức...
Bài sauBiểu mẫu và quy định trình bày...