At h_da I’m responsible for our outgoing students in the overseas region. I would like to check with you on programs taught in English at An Giang und possible cooperation possibilities beyond the IT area. Any information would be appreciated.

In case you are not the responsible person regarding this matter, I would kindly ask you to forward my email to the respective person.

For getting a better view about our university, I’m also sending you our latest explanatory video for incoming students to h_da.

https://www.youtube.com/watch?v=8I2lmWJrCxE&ab_channel=HochschuleDarmstadt

I’m looking forward to hearing from you.

--

Tại Đại học Ứng dụng Hochschule Darmstadt ở Đức, tôi chịu trách nhiệm về các sinh viên sắp ra trường của chúng tôi ở khu vực nước ngoài. Tôi muốn kiểm tra với bạn về các chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh tại An Giang và các khả năng hợp tác có thể có ngoài lĩnh vực CNTT. Bất kỳ thông tin sẽ được đánh giá cao.

Trong trường hợp bạn không phải là người chịu trách nhiệm liên quan đến vấn đề này, bạni vui lòng chuyển tiếp email của tôi đến người tương ứng.

Để có cái nhìn rõ hơn về trường đại học của chúng tôi, tôi cũng gửi cho bạn video giải thích mới nhất của chúng tôi dành cho sinh viên sắp nhập học tớiĐại học Ứng dụng Hochschule Darmstadt.

https://www.youtube.com/watch?v=8I2lmWJrCxE&ab_channel=HochschuleDarmstadt

Rất vui từ phản hồi của bạn!

Bài trướcHoạt động tuyển dụng và hội th...
Bài sauTuyển dụng IT tại khu công ngh...