Để giúp sinh viên chưa qua môn học hoặc điểm chưa tốt của các môn học ở năm học 2021 - 2022. Các bạn sinh viên có mong muốn học cải thiện điểm các môn đã học trong năm 2021 - 2022 hoặc mở lớp riêng đối với các học phần chưa mở ở năm học  2021 - 2022 thì đăng ký theo file đính kèm và in ra bản giấy và file gởi cho cô Tuyền, Văn phòng Khoa, chậm nhất là ngày 26/5/2022 (lưu ý đơn xin mở lớp phải từ 20 sinh viên trở lên Trường mới mở lớp và trong đơn phải có đầy đủ chữ ký của các sinh viên đăng ký).
       Riêng các môn theo thông báo file đính kèm, các bạn đăng ký chung trên trang regis không cần làm đơn xin mở lớp.

Tập tin đính kèm bài viết:

# Tên tài liệu Tải về
1 Đơn xin mở lớp
2 Thông báo lập kế hoạch giảng dạy học kì hè 2021 - 2022
Bài trướcLịch chấm báo cáo thực tập cuố...
Bài sauCông ty FUJINET tuyển 20 Fresh...