Tiêu chuẩn: Sinh viên năm thứ nhất hệ Cao đẳng, Đại học thuộc diện hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo, có hộ khẩu thường trú tại tỉnh An Giang. (Chi tiết mời xem file đính kèm).

Nộp hồ sơ về cho Cô Dương Phòng Công tác sinh viên CTSV03, chậm nhất là sáng ngày 20/10/2020.

Tập tin đính kèm bài viết:

# Tên tài liệu Lượt tải Tải về
1 Nội dung thông báo học bổng và mẫu đơn 35
Bài trướcHọc bổng Doãn Tới năm học 2020...
Bài sauHọc bổng POSCO TJ Park Foundat...