Phòng Công tác sinh viên thông báo đến sinh viên làm hồ sơ bổng Hessen, Đức năm học 2019 - 2020 cụ thể như sau:

1. Giá trị học bổng: Mỗi suất trị giá khoảng 6.000.000 đồng/SV.

2. Về tiêu chuẩn:

  • Sinh viên DH18, DH19, DH20 có điểm trung bình học tập HKI năm học 2019 - 2020 từ 7.5 trở lên.
  • Hoàn cảnh gia đình khó khăn, hoặc con thương binh, liệt sĩ, dân tộc thiểu số hoặc trường hợp khó khăn khác.
  • Hiện không nhận hỗ trợ học bổng của tổ chức, cá nhân nào khác.
  • Tham gia hoạt động xã hội (tiêu chí ưu tiên) như: Hiến máu nhân đạo, thanh niên tình nguyện hỗ trợ đồng bào lũ lụt, thiên tai, giao thông, hoặc hình thức khác.

Mời xem chi tiết file đính kèm.

Tập tin đính kèm bài viết:

# Tên tài liệu Lượt tải Tải về
1 Thông báo và mẫu đơn học bổng Hessen 31
Bài trướcLịch chấm khóa luận tốt nghiệp...
Bài sauDanh sách sinh viên tốt nghiệp...