Sinh viên thuộc đối tượng thông báo trong file đính kèm muốn nhận học bổng, gởi đầy đủ hồ sơ theo thông báo về Văn phòng Khoa chậm nhất là ngày 03/03/2020. Sau thời gian này Khoa sẽ không giải quyết việc nộp hồ sơ trễ của sinh viên.

Tập tin đính kèm bài viết:

# Tên tài liệu Lượt tải Tải về
1 Nội dung thông báo học bổng 43
2 Đơn cấp học bổng 30
3 Mẫu xác nhận tham gia công tác xã hội 31
Bài trướcMiễn và công nhận điểm học phầ...
Bài sauDEK Technologies Việt Nam tổ c...