Giá trị học bổng: Mỗi suất trị giá 10.000.000 đồng.

Đối tượng sinh viên nhận học bổng:

  • Sinh viên đại học các khóa DH19, DH20 và DH21 có điểm trung bình HKI năm học 2020 - 2021 từ loại Khá trở lên và có hộ khẩu thường trú tại tỉnh An Giang.
  • Hoàn cảnh gia đình khó khăn,...

Thời gian nộp đơn: Chậm nhất là 15 giờ ngày 01/03/2021 tại Văn phòng Khoa CNTT (Sinh viên nộp hồ sơ trễ hạn sẽ không được giải quyết).

Nội dung học bổng và mẫu đơn xin học bổng mời xem file đính kèm.

Tập tin đính kèm bài viết:

# Tên tài liệu Lượt tải Tải về
1 Nội dung học bổng và mẫu đơn xin học bổng 42
Bài trướcCông ty TMA Solutions TP. HCM...
Bài sauKế hoạch và thông báo chuyên đ...