Chế độ chính sách cho sinh viên học kì I năm học 2020 - 2021:

+ Chế độ hỗ trợ chi phí học tập học kì I năm học 2020 - 2021.

+ Miễn giảm học phí học kì I năm học 2020 - 2021.

+ Chế độ trợ cấp xã hội cho sinh viên hình thức chính qui học kì I năm học 2020 - 2021.

Chi tiết chính sách miễn giảm vui lòng xem file đính kèm.

Nộp hồ sơ về cho Cô Dương Phòng Công tác sinh viên CTSV03, chậm nhất là hết ngày 30/10/2020.

Biểu mẫu download tại đây: https://sao.agu.edu.vn/?q=vi/bieu-mau-page

Tập tin đính kèm bài viết:

# Tên tài liệu Lượt tải Tải về
1 Hỗ trợ chi phí học tập học kì I 2020 - 2021 26
2 Miễn giảm học phí học kì I 2020 - 2021 31
3 Trợ cấp xã hội học kì I 2020 - 2021 20
Bài trướcHọc bổng cho sinh viên có hoàn...
Bài sauHọc bổng Doãn Tới năm học 2020...