Huỳnh Lê Ngọc Bích Tuyền

Email: hlnbtuyen@agu.edu.vn. Điện thoại: 01252 847 630

Nhiệm vụ: Trợ lý công tác đào tạo

- Là đầu mối liên hệ giữa Khoa với Trường để lên kế hoạch và tổ chức triển khai việc thực hiện công tác đào tạo.

- Phụ trách hồ sơ liên quan đến đào tạo theo hệ giáo dục thường xuyên.

- Quản lý hồ sơ, công văn có liên quan đến công tác đào tạo. Soạn thảo các văn bản liên quan đến công tác đào tạo.

- Quản lý hồ sơ chuyên môn.

 

Võ Thị Thùy Dung

Email: vttdung@agu.edu.vn. Điện thoại: 01683 847 746

Nhiệm vụ: Văn thư

- Phụ trách công tác văn thư, bảo mật (giao nhận văn thư, giấy tờ, bưu phẩm), thực hiện lưu trữ, bảo quản các loại công văn đi-đến của Khoa theo quy định của nhà nước và của Trường.

- Phụ trách và tiếp nhận văn phòng phẩm của Khoa; chuyển các hồ sơ, biểu mẫu đăng ký xe trường, đăng ký nhà khách đối với giảng viên thỉnh giảng của Khoa; làm giấy đề nghị công lệnh cho CCVC đi công tác (khi có yêu cầu).

- Phụ trách công tác giữ gìn an ninh trật tự, an toàn, vệ sinh… trong Khoa.

Nhân sự trực thuộc Văn phòng Khoa:

# Họ và tên Chức vụ Chuyên ngành
1 Huỳnh Lê Ngọc Bích Tuyền Chuyên viên Quản trị kinh doanh
2 Võ Thị Thùy Dung Chuyên viên Công nghệ thông tin
Bài trướcBan chủ nhiệm Khoa
Bài sauBộ môn Công nghệ thông tin