1. Mục tiêu chung

- Đào tạo Cử nhân Kỹ thuật phần mềm có kiến thức cơ sở và chuyên ngành trong lĩnh vực kỹ thuật phần mềm; trang bị cho sinh viên năng lực tham mưu, tư vấn và có khả năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ của một chuyên viên trong lĩnh vực kỹ thuật phần mềm. Trang bị cho sinh viên kiến thức về quy trình xây dựng, quản lý và bảo trì hệ thống phần mềm.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên tốt nghiệp sẽ:

- Chú ý đến đạo đức nghề nghiệp và quan tâm đến xã hội trong công việc của họ;

- Thành công trong việc phân tích, thiết kế và đảm bảo chất lượng phần mềm;

- Thành công trong các chương trình giáo dục văn bằng cao hơn mà sinh viên đăng ký học.

2. Mục tiêu cụ thể

2.1. Về phẩm chất đạo đức

- Có lòng yêu nước, sẵn sàng bảo vệ tổ quốc, nhiệt tình xây dựng đất nước giàu mạnh, xã hội dân chủ, công bằng và văn minh. Đoàn kết, hợp tác với đồng nghiệp trong công tác chuyên môn, trong cuộc sống giúp đỡ lẫn nhau xây dựng tập thể tốt.

- Có ý thức trách nhiệm xã hội, góp sức vào sự phát triển cộng đồng; có phẩm chất chính trị tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật, có tác phong làm việc khoa học, nghiêm túc, có đạo đức nghề nghiệp về bảo vệ thông tin, bản quyền, có tinh thần làm việc theo nhóm, ý thức nâng cao năng lực chuyên môn và rèn luyện thường xuyên tính kỷ luật và khả năng giao tiếp.

2.2. Về kiến thức

- Có kiến thức về toán, thuật toán, các phương pháp phân tích, mô hình hóa làm nền tảng triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin.

- Có kiến thức về hệ thống máy tính: phần cứng, phần mềm, an toàn và bảo mật hệ thống mạng máy tính và truyền thông.

- Có kiến thức về xã hội và pháp luật liên quan đến công nghệ thông tin.

2.3. Về kỹ năng

- Có kỹ năng phân tích thiết kế và xây dựng các phần mềm một cách chuyên nghiệp.

- Có kỹ năng quản trị các hệ cơ sở dữ liệu; xây dựng và quản trị các hệ thống Website và các hệ thống mạng.

- Có kỹ năng lập trình chuyên nghiệp và làm việc nhóm.

- Có khả năng hoạch định, xây dựng và đánh giá một hệ thống thông tin.

- Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc thực tế.

3. Thời gian đào tạo: 4 năm.

4. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 138 tín chỉ tín chỉ (chưa kể Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng).

5. Đối tượng tuyển sinh: Những học sinh đã tốt nghiệp THPT và bổ túc THPT, trúng tuyển qua kỳ thi tuyển sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

6. Quy trình đào tạo và điều kiện tốt nghiệp: Theo Quyết định số 286/QĐ-ĐHAG ngày 06/03/2009 và các quyết định sửa đổi, bổ sung: Quyết định số 357/QĐ-ĐHAG ngày 21/11/2011 và Quyết định số 139/QĐ-ĐHAG ngày 25/5/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang.

7. Thang điểm: Thang điểm 10 (sau đó quy đổi thành thang điểm 4).

Tập tin đính kèm bài viết:

# Tên tài liệu Lượt tải Tải về
1 Chương trình đào tạo DH15PM 243
2 Chương trình đào tạo DH16PM 293
3 Chương trình đào tạo DH17PM, DH18PM (theo CDIO) 387
4 Chương trình đào tạo DH19PM (theo CDIO) 77
5 Chương trình đào tạo DH20PM (theo CDIO) 14
6 Chương trình đào tạo DH21PM (theo CDIO) 62
Bài trướcĐại học Công nghệ thông tin
Bài sauCao đẳng Công nghệ thông tin