1. Mục tiêu chung

- Có đủ năng lực chuyên môn và nghiệp vụ đảm bảo việc tổ chức dạy học môn Tin học cho các lớp trung học phổ thông cơ sở cũng như đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục trung học phổ thông cơ sở về quy mô, chất lượng, hiệu quả, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, có tiềm lực để không ngừng hoàn thiện trình độ đào tạo ban đầu, vươn lên đáp ứng những yêu cầu đổi mới mục tiêu, nội dung phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục, dạy học môn Tin học.

- Có khả năng đảm nhiệm công việc khác ngoài môn Tin học trong kế hoạch dạy học ở trường trung học phổ thông cơ sở: làm công tác chủ nhiệm lớp, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp…

2. Mục tiêu cụ thể

2.1. Về phẩm chất đạo đức

- Có phẩm chất cơ bản của người giáo viên nhà trường xã hội chủ nghĩa Việt Nam: thấm nhuần thế giới quan Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu học sinh, yêu nghề, có ý thức trách nhiệm cao, có đạo đức tốt, có tác phong mẫu mực của người giáo viên.

- Có ý thức trách nhiệm xã hội, góp sức vào sự phát triển cộng đồng; có phẩm chất chính trị tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật, có tác phong làm việc khoa học, nghiêm túc, có đạo đức nghề nghiệp về bảo vệ thông tin, bản quyền, có tinh thần làm việc theo nhóm, ý thức nâng cao năng lực chuyên môn và rèn luyện thường xuyên tính kỷ luật và khả năng giao tiếp.

2.2. Về kiến thức

- Có khả năng sư phạm và hiểu biết tâm lý học sinh cũng như năng lực trình bày cô đọng các vấn đề khoa học.

- Có kiến thức về hệ thống máy tính: phần cứng, phần mềm, an toàn và bảo mật hệ thống mạng máy tính.

- Có kiến thức về xã hội và pháp luật liên quan đến công nghệ thông tin và giáo dục.

2.3. Về kỹ năng

- Trang bị cho sinh viên khả năng giảng dạy Tin học cho học sinh và các đối tượng khác.

- Có kỹ năng lập trình và làm việc nhóm để thiết kế các phần mềm dạy học.

- Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc thực tế.

3. Thời gian đào tạo: 3 năm.

4. Khối lượng kiến thức toàn khóa: Xem chi tiết Chương trình đào tạo của từng khóa.

5. Đối tượng tuyển sinh: Những học sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tốt nghiệp Bổ túc THPT, trúng tuyển qua kỳ thi tuyển sinh ĐH do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

6. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp: Theo Quyết định số 286/QĐ-ĐHAG, 06/03/2009 của Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang.

7. Thang điểm: Thang điểm 10 (sau đó quy đổi thành thang điểm 4).

Tập tin đính kèm bài viết:

# Tên tài liệu Tải về
1 Chương trình đào tạo CD40ST
2 Chương trình đào tạo CD41ST, CD42ST (theo CDIO)
Bài trướcCao đẳng Công nghệ thông tin
Bài sauCâu lạc bộ Tin học