1. Mục tiêu chung

Đào tạo Cử nhân Cao đẳng Công nghệ thông tin có kiến thức cơ sở và chuyên ngành thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin; Trang bị cho sinh viên năng lực tham mưu và khả năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ của một chuyên viên trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Trang bị cho sinh viên kiến thức về quy trình xây dựng, bảo trì, quản lý các hệ thống thông tin, mạng máy tính và truyền thông.

1.2. Mục tiêu cụ thể

2.1. Về phẩm chất đạo đức

- Có lòng yêu nước, sẵn sàng bảo vệ tổ quốc, nhiệt tình xây dựng đất nước giàu mạnh, xã hội dân chủ, công bằng và văn minh. Đoàn kết, hợp tác với đồng nghiệp trong công tác chuyên môn, trong cuộc sống giúp đỡ lẫn nhau xây dựng tập thể tốt.

- Có ý thức trách nhiệm xã hội, góp sức vào sự phát triển cộng đồng; có phẩm chất chính trị tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật, có tác phong làm việc khoa học, nghiêm túc, có đạo đức nghề nghiệp về bảo vệ thông tin, bản quyền, có tinh thần làm việc theo nhóm, ý thức nâng cao năng lực chuyên môn và rèn luyện thường xuyên tính kỷ luật và khả năng giao tiếp.

2.2. Về kiến thức

- Có kiến thức về hệ thống máy tính và an toàn hệ thống mạng máy tính.

- Nắm vững các kiến thức về mạng máy tính và các trang thiết bị mạng, Web, Internet.

- Có kiến thức về xã hội và pháp luật liên quan đến công nghệ thông tin.

2.3. Về kỹ năng

- Có kỹ năng quản lý được hệ thống thông tin trong cơ quan, doanh nghiệp.

- Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc thực tế.

- Có kỹ năng quản trị các hệ cơ sở dữ liệu, quản trị các hệ thống mạng.

- Xây dựng được các phần mềm quản lý có độ phức tạp vừa phải.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng, khai thác tốt các dịch vụ Internet.

- Có kỹ năng lập trình và khả năng làm việc nhóm tốt.

3. Thời gian đào tạo: 3 năm.

4. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 101 tín chỉ (chưa kể Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng).

5. Đối tượng tuyển sinh: Những học sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tốt nghiệp bổ túc THPT, trúng tuyển qua kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

6. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp: Theo Quyết định số 286/QĐ-ĐHAG, ngày 06/03/2009 và Quyết định số 357/QĐ-ĐHAG, ngày 21/11/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang.

7. Thang điểm: Thang điểm 10 (sau đó quy đổi thành thang điểm 4).

Tập tin đính kèm bài viết:

# Tên tài liệu Tải về
1 Chương trình đào tạo CD40TH
2 Chương trình đào tạo CD41TH, CD42TH (theo CDIO)
Bài trướcĐại học Kỹ thuật phần mềm
Bài sauCao đẳng Sư phạm Tin học