1. Nhiệm vụ bộ môn

- Giảng dạy đào tạo sinh viên ngành Kỹ thuật phần mềm, Công nghệ Thông tin (đại học và cao đẳng).

- Ngoài ra, bộ môn còn tham gia giảng dạy các môn tin học trong chương trình đào tạo của các khoa, ngành khác trong toàn trường.

- Xây dựng và quản lý chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật phần mềm.

- Nghiên cứu khoa học và hỗ trợ xây dựng các hệ thống thông tin trong trường.

2. Nhân sự

- Đội ngũ giảng viên của bộ môn hiện tại có 11 giảng viên với các trình độ tiến sĩ, thạc sĩ.

- Đa số giảng viên còn trẻ, năng động, nhiệt tình và trình độ chuyên môn cao.

3. Hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học

- Ngoài giảng dạy chuyên ngành trong bộ môn, giảng viên bộ môn còn tham gia giảng dạy các môn tin học ở các ngành thuộc các khoa trong trường.

- Hợp tác với các chuyên gia trong và ngoài nước về nâng cao chất lượng đào tạo và định hướng nghiên cứu khoa học.

- Thường xuyên hợp tác với các Sở, ban ngành trong tỉnh, các công ty tin học trong và ngoài tỉnh (IBM, Sun VN….) trong các dự án công nghệ thông tin, các hội thảo về tin học…. để trao đổi nhu cầu nhân lực và cập nhật các công nghệ mới đưa vào trong quá trình giảng dạy, với mục đích đào tạo sinh viên có chất lượng và đảm bảo trình độ chuyên môn sau khi tốt nghiệp, đáp ứng nhu cầu xã hội.

Nhân sự trực thuộc Bộ môn Kỹ thuật phần mềm:

# Họ và tên Chức vụ Chuyên ngành
1 Đoàn Thanh Nghị Trưởng bộ môn Khoa học máy tính
2 Phạm Hữu Dũng Phó Trưởng bộ môn Hệ thống thông tin
3 Nguyễn Thị Mỹ Truyền Phó Trưởng bộ môn Khoa học máy tính
4 Lê Trung Thư Giảng viên Khoa học máy tính
5 Lê Công Đoàn Giảng viên Khoa học máy tính
6 Lê Văn Toán Giảng viên Hệ thống thông tin
7 Nguyễn Minh Vi Giảng viên Hệ thống thông tin
8 Huỳnh Phước Hải Giảng viên Hệ thống thông tin
9 Trần Thị Tuyết Vân Giảng viên Hệ thống thông tin
10 Thiều Thanh Quang Phú Giảng viên Hệ thống thông tin
11 Huỳnh Lý Thanh Nhàn Giảng viên Khoa học máy tính
12 Nguyễn Hoàng Tùng Giảng viên Hệ thống thông tin
13 Nguyễn Hoài Nam Giảng viên
Bài trướcBộ môn Công nghệ thông tin
Bài sauCông đoàn