1. Nhiệm vụ bộ môn

- Giảng dạy đào tạo sinh viên ngành Công nghệ Thông tin (đại học và cao đẳng), Kỹ thuật phần mềm.

- Tham gia giảng dạy ngành Sư phạm Tin học (hệ đại học và cao đẳng).

- Ngoài ra, bộ môn còn tham gia giảng dạy các môn tin học trong chương trình đào tạo của các khoa, ngành khác trong toàn trường.

- Xây dựng và quản lý chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin.

- Nghiên cứu khoa học và hỗ trợ xây dựng các hệ thống thông tin trong trường.

2. Nhân sự

- Đội ngũ giảng viên của bộ môn hiện tại có 12 giảng viên với các trình độ tiến sĩ, thạc sĩ.

- Đa số giảng viên còn trẻ, năng động, nhiệt tình và trình độ chuyên môn cao.

3. Hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học

- Ngoài giảng dạy chuyên ngành trong bộ môn, giảng viên bộ môn còn tham gia giảng dạy các môn tin học ở các ngành thuộc các khoa trong trường.

- Hợp tác với các chuyên gia trong và ngoài nước về nâng cao chất lượng đào tạo và định hướng nghiên cứu khoa học.

- Thường xuyên hợp tác với các Sở, ban ngành trong tỉnh, các công ty tin học trong và ngoài tỉnh (IBM, Sun VN….) trong các dự án công nghệ thông tin, các hội thảo về tin học…. để trao đổi nhu cầu nhân lực và cập nhật các công nghệ mới đưa vào trong quá trình giảng dạy, với mục đích đào tạo sinh viên có chất lượng và đảm bảo trình độ chuyên môn sau khi tốt nghiệp, đáp ứng nhu cầu xã hội.

Nhân sự trực thuộc Bộ môn Công nghệ thông tin:

# Họ và tên Chức vụ Chuyên ngành
1 Nguyễn Văn Hòa Trưởng bộ môn Tin học
2 Nguyễn Thái Dư Phó Trưởng bộ môn Khoa học máy tính
3 Trương Thị Diễm Phó Trưởng bộ môn Hệ thống thông tin
4 Nguyễn Quang Huy Giảng viên Khoa học máy tính
5 Lê Thị Minh Nguyệt Giảng viên Khoa học máy tính
6 Nguyễn Thị Lan Quyên Giảng viên Hệ thống thông tin
7 Nguyễn Văn Đông Giảng viên Hệ thống thông tin
8 Huỳnh Cao Thế Cường Giảng viên Khoa học máy tính
9 Phan Thanh Bình Giảng viên Khoa học máy tính
10 Lê Hoàng Anh Giảng viên Hệ thống thông tin
11 Châu Ngân Khánh Giảng viên Hệ thống thông tin
Bài trướcVăn phòng Khoa
Bài sauBộ môn Kỹ thuật phần mềm