Trưởng khoa

Tiến sĩ: ĐOÀN THANH NGHỊ

Email: dtnghi@agu.edu.vn

Quản lý chung hoạt động của Khoa, chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý và điều hành các hoạt động của Khoa theo qui định của nhà trường.

Trực tiếp phụ trách các nội dung công tác sau:

- Công tác tổ chức, nhân sự và công tác chính trị tư tưởng.

- Công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật.

- Tổ chức, chỉ đạo các hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.

- Tổ chức, chỉ đạo các hoạt động đoàn thể; công tác học sinh, sinh viên.

- Phụ trách Bộ môn Kỹ thuật phần mềm.

 

Phó Trưởng khoa

Tiến sĩ: NGUYỄN VĂN HÒA

Email: nvhoa@agu.edu.vn

Quản lý và điều hành các nội dung công tác sau:

- Công tác quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động đào tạo.

- Các nội dung về hoạt động nhằm bảo đảm chất lượng.

- Công tác đăng ký biên soạn và tổ chức nghiệm thu giáo trình, tài liệu giảng dạy.

- Phụ trách bộ phận quản lý phòng máy tính của Khoa.

- Phụ trách trực tiếp Bộ môn Công nghệ Thông tin.

Nhân sự trực thuộc Ban chủ nhiệm Khoa:

# Họ và tên Chức vụ Chuyên ngành
1 Đoàn Thanh Nghị Trưởng khoa Khoa học máy tính
2 Nguyễn Văn Hòa Phó Trưởng khoa Tin học
Bài trướcLiên hệ
Bài sauVăn phòng Khoa