Thạc sĩ (Nghiên cứu sinh)

Huỳnh Lý Thanh Nhàn

Huỳnh Lý Thanh Nhàn

Huỳnh Lý Thanh Nhàn

Thạc sĩ (Nghiên cứu sinh), Giảng viên
  • Chuyên môn Khoa học Máy tính
  • Email hltnhan[at]agu.edu.vn
  • Lượt xem 336
  • Trang web https://sites.google.com/site/hltnhan/
  • Kết nối

Bài báo khoa học

# Thông tin bài báo Năm xuất bản
1 Hệ thống dự đoán kết quả học tập của sinh viên sử dụng thư viện hệ thống gợi ý mã nguồn mở MYMEDIALITE Tác giả: Huỳnh Lý Thanh Nhàn, Nguyễn Thái Nghe Nơi đăng bài báo: Kỷ yếu Hội thảo toàn quốc về CNTT năm 2013 – Trường Đại học Cần Thơ Số: ISBN: 978-604-919-012-4, trang: 192-201 2013
2 Hệ thống dự đoán kết quả học tập và gợi ý lựa chọn môn học Tác giả: Huỳnh Lý Thanh Nhàn, Nguyễn Thái Nghe Nơi đăng bài báo: Kỷ yếu hội thảo quốc gia lần thứ XVI: Một số vấn đề chọc lọc của CNTT&TT (@2013) Số: ISBN: 987-604-67-0251-1, trang: 110-118 2013
3 Giải pháp tích hợp mạng xã hội trong xây dựng hệ trợ giảng thông minh Tác giả: Huỳnh Lý Thanh Nhàn, Lê Huy Thập, Nguyễn Thái Nghe (2016) Nơi đăng bài báo: Kỷ yếu Hội nghị khoa học công nghệ quốc gia lần thứ IX - "Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin" (FAIR 2016) Số: ISBN 978-604-913-472-2, trang: 181-188 2016
4 Methods for building course recommendation systems Tác giả: Huynh-Ly Thanh-Nhan, Huu-Hoa Nguyen, and Nguyen Thai-Nghe Nơi đăng bài báo: In Proceedings of the 2016 International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE 2016) Số: ISBN 978-1-4673-8929-7, trang: pp.163-168 2016
5 Toward integrating social networks into Intelligent Tutoring Systems Tác giả: Huynh-Ly Thanh-Nhan, Le Huy-Thap and Nguyen Thai-Nghe Nơi đăng bài báo: In proceedings of the 2017 International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE 2017) Số: ISBN 978-1-5386-3576-6, trang: pp.112-117 2017