Học bổng ATV tiếp bước đến trường HKII, năm học 2018-2019

 Học bổng  ATV tiếp bước đến trường HKII, năm học 2018-2019 (nội dung chi tiết mời xem file đính kèm).
Sinh viên đủ điều kiện ứng tuyển học bổng thì gởi tất cả hồ sơ về cho cô Tuyền chậm nhất là hết ngày 21/3/2019. Để Khoa xét duyệt. Sau thời gian trên, Khoa sẽ không nhận đơn trễ hạn của các bạn.
Lưu ý: đối với đơn xin học bổng sinh viên in mẫu đơn file đính kèm ra và viết tay.

Tập tin đính kèm bài viết:

# Tên tài liệu Lượt tải Tải về
1 Nội dung thông báo học bổng 13
2 Đơn xin học bổng 11
3 Mẫu xác nhận tham gia công tác xã hội 10