Kết quả xét tốt nghiệp tạm thời đợt tháng 3 năm 2019

Danh sách sinh viên đủ và không đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 3 năm 2019
xem chi tiết file đính kèm, sinh viên có thắc mắc thì liên hệ cô Mã Ngọc Linh Phòng đào tạo số 1

Tập tin đính kèm bài viết:

# Tên tài liệu Lượt tải Tải về
1 Sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 3 năm 2019 14
2 Sinh viên không đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 3 năm 2019 15