Mẫu phiếu đăng ký đề tài thực tập cuối khóa và phiếu xác nhận tại cơ quan thực tập

Từ ngày 05 đến ngày 24/12/2018, các bạn làm thực tập cuối khóa lớp DH16TH, DH16PM và CD41TH phải nộp cho cô Tuyền tại Văn phòng Khoa CNTT hai phiếu này, có đầy đủ chữ ký đã ghi trong phiếu và ghi đầy đủ địa chỉ Cơ quan thực tập.

Tập tin đính kèm bài viết:

# Tên tài liệu Lượt tải Tải về
1 Mẫu đăng ký đề tài TTCK 58
2 Mẫu giấy xác nhận tại Cơ quan TTCK (CD41TH) 36
3 Mẫu giấy xác nhận tại Cơ quan TTCK (DH16PM) 44
4 Mẫu giấy xác nhận tại Cơ quan TTCK (DH16TH) 39